Vai 2 gadu garantija aptver visus priekšmetus?

Garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

 • Prece (-s) tika sabojāta (-as) nevērīgas apkopes rezultātā;
 • Preci (-es) izmantoja trešā puse;
 • Rēķina datums tika mainīts vai padarīts par nesalasāmu;
 • Prece (-s) bojāta (-as) nepareizas vai neprecīzas lietošanas rezultātā (piemēram, neievērojot norādījumus, kas atrodami lietošanas pamācībā);
 • Prece (-es) bojāta (-as) apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ;
 • Prece (-es) bojātas ārējo faktoru rezultātā, piemēram, nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ (piemēram, zibens);
 • Prece (-es) pārkarsa centrālapkures vai cita siltumavota iedarbības rezultātā; vai tika izmantota lielāka jauda nekā ieteicams;
 • Prece (-es) bojāta (-as) pēc saskares ar paaugstinātu mitrumu, pārmērīgu karstumu, aukstumu vai saules gaismu;
 • Netiks kompensētas remonta izmaksas, kas radušās trešo personu darbības rezultātā, tai skaitā elektriķa pakalpojumi;
 • LED spuldzēm netiek piemērota 2 gadu garantija.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Sazinieties ar mums::

Mūsu darba laiks:
 • No pirmdienas līdz piektdienai 09.00 -17.00