Noteikumi un nosacījumi

Identitāte

Vārds: Lamp en Licht Online B.V., kurš rīkojas "lampaungaisma.lv"
vārdā Uzņēmuma adrese: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nīderlande
E-pasta adrese: [email protected]
CoC numurs: 67722415
PVN maksātāja numurs: NL857149039B01

 

Cenas un informācija

Visas norādītās cenas ietver PVN, un tās ir pakļautas acīmredzamām programmēšanas un pārrakstīšanās kļūdām. Mēs neuzņemamies atbildību par (krāsu) variācijām ekrāna kvalitātes dēļ. Cenās nav ietverta piegādes maksa. Ja tiek piemērota piegādes maksa, tas tiks skaidri norādīts pirms līguma slēgšanas.

 

Līguma izpilde

Pirms līguma noslēgšanas tīmekļa vietnē tiks izvietota informācija, kas skaidri norāda, kādā veidā un kādā termiņā pasūtījums tiks piegādāts. Jebkurā gadījumā pasūtījumi tiks piegādāti 30 dienu laikā. Ja noteiktas preces nav iespējams piegādāt (savlaicīgi), jūs par to tiksiet informēts. Tādā gadījumā jūs varat piekrist jaunam piegādes datumam vai piedāvātajai alternatīvai, vai izbeigt līgumu bez maksas. Mēs paturam tiesības neveikt piegādi uz noteiktām vietām vai noteiktām teritorijām, ja transportēšana jāveic pa jūru, tādējādi radot ievērojamas transporta izmaksas.

 

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atcelt šo līgumu 30 dienas, nenorādot iemeslu. Atcelšanas periods beigsies pēc 30 dienas no dienas, kurā jūs iegūstat, vai trešā puse, kas nav nosūtītājs un kuru esat norādījis, iegūst īpašumā preci.

Lai izmantotu atcelšanas tiesības, jums ir skaidri jāpaziņo (piem., nosūtot vēstuli pa pastu, faksu vai e-pastu) mums par savu lēmumu atcelt līgumu. Jūs varat izmantot pievienoto atcelšanas veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nīderlande
[email protected]
+37168688947
Lai iekļautos atcelšanas termiņā, jums ir jānosūta paziņojums par atcelšanas tiesību izmantošanu, pirms atcelšanas periods ir beidzies.

 

Atcelšanas sekas

Atceļot šo līgumu, mēs jums atlīdzināsim visus maksājumus, kas saņemti no jums, tostarp piegādes maksu (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, ja esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātās standarta piegādes vislētākais veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas no dienas, kurā esam saņēmuši informāciju par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Mēs veiksim atmaksāšanu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri piekritis citādi; jebkurā gadījumā šādas atmaksāšanas rezultātā jums netiks radītas nekādas izmaksas. Mēs varam neveikt atlīdzināšanu, kamēr neesam saņēmuši preces atpakaļ vai jūs neesat iesniedzis pierādījumus par preču nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kurš iestājas agrāk.

Jums jānosūta preces atpakaļ vai jānodod tās mums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 dienas no dienas, kurā informējāt mūs par atteikšanos no šī līguma. Termiņš ir ievērots, ja nosūtat preces atpakaļ, pirms 30 dienas periods ir beidzies. Jums ir jāsedz tiešās izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazinājumu, kas radies, veicot darbības, kas nav nepieciešamas, lai noteiktu preču veidu, īpašības un funkcionēšanu.

 

Maksājums

Maksājums ir jāveic, izmantojot maksājuma metodi, kas norādīta pasūtīšanas procesā un - attiecīgā gadījumā - tīmekļa vietnē. Ja jūs nebūsiet izpildījis maksāšanas pienākumu, mēs par to jūs informēsim un piešķirsim vēl 14 dienas maksāšanas pienākuma izpildei. Ja maksājumu neveiksiet šajā 14 dienu termiņā, parāda summai tiks piemēroti likumiskie procenti un mums būs tiesības aprēķināt jebkādas ārpustiesas iekasēšanas izmaksas.

Lamp en Licht Online B.V (Tirdzniecības kamera 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nīderlande)

 

Garantija un atbilstība

Veicot pasūtījumu pie mums, jums ir tiesības uz likumisko garantiju. Mēs garantējam, ka preces atbilst norādītajām specifikācijām un kvalitātei, kādu jūs varētu sagaidīt.

 

Sūdzības

Ja jums ir kāda sūdzība, lūdzu, informējiet mūs pēc iespējas agrāk (skatiet kontaktinformāciju augstāk). Mēs izskatīsim jūsu sūdzību iespējami īsā laikā, un jūs saņemsiet atbildi pēc būtības 14 dienu laikā. Ja neesat apmierināts ar sūdzības izskatīšanu, varat iesniegt to arī Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Nobeiguma noteikumi

Līgumu regulē Nīderlandes tiesību akti. Šāda tiesību aktu izvēle neierobežo jūsu aizsardzību atbilstoši obligāti piemērojamajiem tiesību aktiem jūsu dzīvesvietā. Ja vien obligāti piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, jebkādi strīdi, kas izriet no vienošanās ar jums, tiks nodoti kompetentajai tiesai Nīderlandē rajonā, kurā atrodas mūsu juridiskā adrese.