Privātums un sīkdatnes

lampaungaisma.lv tīmekļa vietne, Lamp en Licht Online B.V. (turpmāk saukts: lampaungaisma) tīmekļa vietne apstrādā sensitīvu informāciju vai personas datus. Lampaungaismapievērš lielu uzmanību personas datu rūpīgai apstrādei. Attiecīgi mēs apstrādājam un aizsargājam personas datus ar vislielāko iespējamo rūpību.

Apstrādājot šos datus, lampaungaismaievēro privātuma tiesību aktu prasības. Cita starpā tas nozīmē:

 • Mēs skaidri norādām, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus. To darām, izmantojot šo paziņojumu par privātumu un sīkfailiem.
 • Mēs ierobežojam personas datu apkopošanu līdz personas datiem, kas ir nepieciešami likumīgiem nolūkiem.
 • Mēs lūdzam jūsu skaidru atļauju, pirms apstrādājam personas datus, gadījumos, kad nepieciešama jūsu atļauja.
 • Mēs īstenojam atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, un pieprasām pusēm, kas apstrādā personas datus pēc mūsu norādījumiem, darīt to pašu.
 • Mēs ievērojam jūsu tiesības pārbaudīt savus personas datus pēc pieprasījuma un labot vai izdzēst tos.

Lampaungaisma ir datu apstrādes pārzinis. Šajā paziņojumā par privātumu un sīkfailiem mēs paskaidrojam, kādus personas datus mēs apkopojam un izmantojam un kādam nolūkam to darām. Iesakām to rūpīgi izlasīt.

Šis paziņojums par privātumu un sīkfailiem pēdējo reizi labots 18.01.2021.

 

Kādus datus mēs apstrādājam?

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs varat nodot mums konkrētu informāciju, kas var ietvert personas datus. Mēs apkopojam personas datus, izmantojot dažādus kanālus. Piemēram, mūsu tīmekļa vietne ļauj jums pasūtīt produktus, un mēs jums lūdzam norādīt personas datus, lai noformētu pasūtījumu. Lampaungaisma apstrādā šādus datus:

 • vārds;
 • dzimums;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • adrese;
 • parole;
 • uzņēmuma nosaukums;
 • maksājuma informācija.

Augstāk minētie dati ir nepieciešami, lai izveidotu kontu un varētu noformēt pasūtījumu.

Papildus mēs apstrādājam zemāk minēto:

 • jebkādi personas dati, ko jūs mums nosūtat e-pastā, kontaktu veidlapā vai tērzēšanas ziņojumā;
 • jebkādi personas dati, ko jūs ietverat atsauksmē par mūsu tīmekļa veikalu;
 • jebkādi personas dati, ko jūs sniedzat mums, piedaloties attēlu konkursā;
 • jebkādi personas dati, ko jūs sniedzat mums, piedaloties dāvanu izlozē.

 

Kādiem mērķiem mēs izmantojam jūsu datus?

Mēs izmantojam jūsu datus šādiem nolūkiem:

 • jūsu konta izveide;
 • pasūtījuma noformēšana (piegāde, maksājums un sazināšanās);
 • atbildes uz jautājumiem un pieprasījumiem par mūsu produktiem;
 • jaunumu vēstules ar informāciju par mūsu produktiem nosūtīšana;
 • atbilde uz tīmekļa dienasgrāmatas ierakstu;
 • uzvarētāja paziņošana dāvanu izlozē vai attēlu konkursā;
 • iespēja rādīt jūsu atsauksmi mūsu tīmekļa veikalā.

Ja esat devis atļauju, lampaungaisma var nosūtīt jums jaunumu vēstuli e-pastā. Ikviens ziņojums, kas nosūtīts e-pastā, piedāvā opciju atteikt abonēšanu, ja vairs nevēlaties saņemt mūsu jaunumu vēstuli. Bez tam jaunumu vēstules abonēšanu varat atteikt savā kontā.

 

Datu saņēmēji

Lampaungaisma nenodos jūsu sniegtos datus trešajām pusēm, ja neesat devis atļauju to darīt, ja vien to nepieprasa vai neatļauj tiesību akti. Piemēram, policija var lūgt mums informāciju pārkāpumu izpētes kontekstā. Šādā gadījumālampaungaisma ir juridisks pienākums sniegt šo informāciju.

 • piegādes pakalpojumu sniedzēji;
 • maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • tīmekļa veikalu atsauksmju platformas;
 • viesošanas pakalpojumu sniedzēji;
 • tīmekļa vietņu izstrādātāji.

Izņemot to, ka lampaungaisma nenodrošina datus esat sniegti trešajām personām, ja vien tas ir nepieciešams vai atļauts likumā neesat devis atļauju, ka. Piemēram, policija var mūs lūgt informāciju kontekstā ar krāpšanas izmeklēšanu. Šādā gadījumā, lampaungaisma ir juridisks pienākums sniegt šo informāciju.

 

Saglabāšanas periodi

Veicot pasūtījumu mūsu tīmekļa vietnē, lampaungaisma saglabās jūsu datus līdz pat četrus gadus pēc jūsu galīgā pasūtījuma.

Ja sazināties ar mums, izmantojot kontaktu veidlapu, e-pastu, Facebook, Twitter, WhatsApp vai tērzēšanas ziņojumu, lampaungaismasaglabās jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai apstrādātu jautājumu vai pieprasījumu, un pēc tam papildu sešus mēnešus, lai varētu apstrādāt jebkādus turpmākus jautājumus.

Kad jūs atbildat uz tīmekļa dienasgrāmatas ierakstu vai ievietojat atsauksmi par mūsu tīmekļa vietni, jūsu atbilde tiks publicēta un jūsu dati tiks saglabāti, kamēr neizdzēsīsiet atbildi vai atsauksmi.

Ja nosūtat attēlu konkursam, attēls var tikt publicēts tīmekļa vietnē. Citi personas dati, ko iesūtat, piedaloties attēlu konkursā vai dāvanu izlozē, tiks saglabāti, līdz uzvarētājs/uzvarētāji saņem balvu(-as).

 

Aizsardzība

Lampaungaisma veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus pret zudumu un nelikumīgu apstrādi, piemēram, zādzību un neatļautu apskati.

Lampaungaisma veic šādus drošības pasākumus:

 • Piekļuvi personas datiem ierobežo lietotājvārds un parole.
 • Mēs izmantojam drošus savienojumus, kas aizsargā visu informāciju, kas tiek apmainīta starp jums un tīmekļa vietni, kad ievadāt personas datus.
 • Mēs saglabājam visu personas datu pieprasījumu žurnālus.

 

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • Jūs varat nosūtīt pieprasījumu apskatīt datus par jums, ko mēs apstrādājam.
 • Jūs varat pieteikties uz savu datu, ko apstrādājam, pārskatu plaši izmantotā formātā.
 • Jūs varat iesniegt pieprasījumu labot vai izdzēst datus, ja tie ir nepareizi vai nav vairs būtiski.
 • Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, sazinieties ar mums. Šim nolūkam skatiet kontaktinformāciju šī paziņojuma par privātumu un sīkfailiem apakšā.

Ja jums ir kāda sūdzība par to, kā apstrādājam jūsu datus, lūdzu, informējiet mūs. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Nīderlandes Datu aizsardzības iestādei).

 

Trešo pušu tīmekļa vietnes

Šis paziņojums par privātumu un sīkfailiem neattiecas uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas ir savienotas ar mūsu tīmekļa veikalu, izmantojot saites. Lampaungaisma, nevar garantēt, ka šīs puses apstrādās jūsu personas datus uzticamā un drošā veidā. Tāpēc mēs iesakām izlasīt šo tīmekļa vietņu paziņojumus par privātumu, pirms tās izmantojat.

 

Izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu un sīkfailiem

Lampaungaisma patur tiesības labot šo paziņojumu par privātumu un sīkfailiem. Tāpēc mēs iesakām regulāri pārbaudīt šo paziņojumu par privātumu un sīkfailiem, lai nodrošinātu, ka esat informēts par šiem labojumiem.

 

Kontaktinformācija

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nīderlande
[email protected]
+37168688947

 

Sīkfaili